پست وبلاگ

تست همگنی Hsiaotest در داده های پانل با EViews

تست همگنی Hsiaotest در داده های پانل با EViews چکیده: زمینه این مقاله تست همگنی Hsiaotest را ارائه می‌کند. تست همگنی Hsiaotest یک افزونه EViews که عملکرد تست‌های همگن را در داده‌های پانل تسهیل می‌کند. استراتژی تشخیص مبتنی بر سه تست استاندارد فیشر است. افزونه این آزمون ها را پیاده سازی می کند و خروجی فرضیه های صفر اصلی و جایگزین را برای هر آزمون نشان می دهد. با در نظر گرفتن نمونه داده های تابلویی، اولین چیزی که باید

مشاهده مطلب

مدل سازی معادلات ساختاری با SMARTPLS

مدل سازی معادلات ساختاری با SMARTPLS چکیده: موضوع پایان نامه هدف این مقاله ارائه یک مثال آموزشی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS می باشد. برنامه ذکر شده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده می کند و به دنبال رسیدگی به موقعیت های زیر است که اغلب در تحقیقات بازاریابی مشاهده می شود: عدم توزیع متقارن متغیرهای اندازه گیری شده توسط نظریه ای که هنوز در مرحله ابتدایی خود است یا با “تثبیت” کمی، مدل

مشاهده مطلب

آنتروپی شانون (Shannon Entropy)

معرفی آنتروپی معیاری است که عمدتاً در علم و مهندسی استفاده می شود. در ابتدا توسط کلازیوس در ترمودینامیک معرفی شد، که توسط بولتزمن و گیبس در قرن ۱۹ توسعه یافت و توسط شانون در قرن بیستم تعمیم یافت تا جایی که می توان آن را در طیف وسیعی از مناطق به کار برد. آنتروپی در زیست شناسی، اقتصاد، مهندسی، زبان شناسی و کیهان شناسی، در مرکز یکی از بزرگترین مشکلات باز در علم به کار گرفته شده است. با

مشاهده مطلب

تکنیک تاپسیس (TOPSIS)

روش های تصمیم گیری انتخاب یک روش تصمیم گیری چند معیاره مناسب (MADM) برای ارائه راه حلی برای یک مشکل MADM معین، همیشه تلاشی چالش برانگیز است. چالش برای شرایطی که برای یک مشکل MADM خاص چندین روش MADM با درجه مناسبی مشابه وجود دارد. تکنیک اولویت سفارش بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) و نوع غالب آن روش های اصلاح شده TOPSIS دو روش بسیار مشابه هستند که برای یک نوع از مسائل MADM قابل استفاده

مشاهده مطلب

سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار (ANFIS)

سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) مزایای شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و منطق فازی (FL) را در یک چارچوب واحد ترکیب می کند. ظرفیت یادگیری سریع و قابلیت‌های تفسیر تطبیقی را برای مدل‌سازی الگوهای پیچیده و درک روابط غیرخطی فراهم می‌کند. ANFIS در حوزه های مختلف به کار گرفته شده و تمرین شده است و راه حل هایی را برای مشکلات متداول تکراری با بهبود پیچیدگی زمانی و مکانی ارائه کرده است. ANFIS استاندارد دارای محدودیت

مشاهده مطلب

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

فرایند تحلیل سلسله مراتبی فرایند تحلیل سسله مراتبی AHP فازی اخیراً برای مقابله با ابهامی که در فرآیند تصمیم گیری با AHP وجود دارد معرفی شده است. از جمله، این تحقیق از روش میانگین هندسی باکلی استفاده می کند، زیرا روش باکلی یک راه حل منحصر به فرد برای ماتریس مقایسه متقابل ارائه می دهد. مقایسه‌های زوجی برای گزینه‌ها و معیارها با استفاده از مقیاس ترجیحی انجام می‌شود. آنها متعاقباً برای به دست آوردن اعداد فازی برای محاسبات AHP فازی

مشاهده مطلب

تحلیل پوششی داده ها

معرفی تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش ناپارامتریک در تحقیقات عملیاتی و اقتصاد برای تخمین مرز تولید است. برای اندازه گیری تجربی بهره وری مولد واحدهای تصمیم گیری (یا DMU) استفاده می شود. اگرچه DEA پیوند قوی با تئوری تولید در اقتصاد دارد، اما این ابزار همچنین برای محک زدن در مدیریت عملیات استفاده می‌شود، جایی که مجموعه‌ای از معیارها برای محک زدن عملکرد عملیات تولید و خدمات انتخاب می‌شوند. در شرایط محک زدن، واحدهای کارآمد، همانطور که توسط

مشاهده مطلب

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) مدلی است که یک متغیر را به شاخص های آن پیوند می دهد. در این تحقیق هر متغیر دارای یک شاخص بازتابی است. در مدل بیرونی ارزیابی را می توان با آزمون هایی انجام داد که از جمله آن ها می توان به آزمون روایی همگرا، آزمون روایی افتراقی و آزمون پایایی ترکیبی اشاره کرد. اعتبار همگرا، همبستگی بین متغیرهای آشکار/شاخص‌ها را با متغیرهای نهفته اندازه‌گیری می‌کند

مشاهده مطلب

دانلود نرم افزار تحلیل آماری آموس دانلود IBM SPSS Amos 26

IBM® SPSS® Amos™ یک برنامه مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با کاربرد آسان است که روابط بین متغیرهای مشاهده شده و نهفته (مشاهده نشده) را برای آزمایش سریع فرضیه ها و تأیید روابط آزمایش می کند. اگر به دنبال نسخه آزمایشی رایگان SPSS Amos هستید، از صفحه محصول SPSS Amos دیدن کنید. اسناد کامل برای IBM SPSS AMOS 26.0 در مرکز دانش موجود است برای دانلود یک محصول، به IBM Passport Advantage Online (PAO) بروید و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

مشاهده مطلب

معرفی تکنیک ترکیبی دیمتل و ANP

ذکر مثال فرض کنید شخصی می خواهد از خانه به محل کارش برود. به دلایلی (مانند ترافیک یا بیماری های واگیردار) این شخص نمی خواهد از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس استفاده کند. از این رو سعی می کند تاکسی اینترنتی تهیه کند که از نظر زمان و هزینه برایش مقرون به صرفه باشد. با توجه به رشد کسب و کار تاکسی آنلاین، این شخص باید یکی از این SB ها را برای سوار شدن به تاکسی انتخاب

مشاهده مطلب

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com