انجام فصل 4 پایان نامه مالی
انجام پایان نامه مالی
انجام فصل 4 پایان نامه حسابداری
انجام تحلیل آماری مدیریت مالی
انجام تحلیل آماری مالی
تحلیل آماری پایان نامه مالی
اصول اولیه تحلیل مسیر در روش تحقیق

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com