انجام سیستم استنتاج فازی با استفاده از نرم افزار متلب (matlab)
تحلیل آماری با نرم افزار متلب(Matlab)

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com