درباره admin

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تاکنونadmin ورودی های وبلاگ163 ایجاد کرده است.

تحلیل پوششی داده ها

1401/2/2 18:21:072 اردیبهشت , 1401|

معرفی تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک روش ناپارامتریک در تحقیقات عملیاتی و اقتصاد برای تخمین مرز تولید است. برای ...

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/25 13:40:1225 فروردین , 1401|

مدل اندازه گیری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل اندازه گیری (مدل بیرونی) مدلی است که یک متغیر را به ...

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

1401/1/18 14:33:4318 فروردین , 1401|

مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) یک کلاس از مدل‌های استاتیکی چند بعدی و پارامتری است که امکان ...

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه

1400/8/19 15:49:5119 آبان , 1400|

نکات اساسی در انتخاب موضوع هدف اساسی این مطلب ارائه استراتژی هایی برای شناسایی موضوعات تحقیقاتی پایان نامه می باشد. ...

عنوان

بازگشت به بالا