درباره admin

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تاکنونadmin ورودی های وبلاگ163 ایجاد کرده است.
  • پایگاه تحلیلی آماری

انجام فصل 4 پایان نامه

1402/10/16 16:41:1425 مهر , 1392|

انجام فصل 4 پایان نامه با هزینه و کیفیت مناسب در زمانی ایده آل توسط تحلیل گران مجرب در زمینه ...

انجام فصل 4 پایان نامه

1402/10/16 16:41:2423 مهر , 1392|

یکی از فصول مهم پایان نامه که باید از کیفیت عالی برخوردار باشد و از معیارهای مهم برای ارزیابی یک ...

  • مثالی از مدل معادلات ساختاری

مثالی از مدل معادلات ساختاری

1392/7/22 21:21:1423 مهر , 1392|

مدل سازی معادله ساختاری می تواند انواع متفاوتی از مدل های نظری را بیازماید. مدل های پایه شامل مدل های رگرسیونی، ...

  • تحلیل عاملی چیست؟

تحلیل عاملی چیست؟

1402/10/16 16:41:5214 مهر , 1392|

تمرکز تحلیل عاملی در تحلیل آماری روی این موضوع است که آیا مجموعه‌ای از متغیرها دارای آنچنان سنخیتی با هم ...

  • مدل معدلات ساختاری

مدل معدلات ساختاری

1402/10/16 16:42:3512 مهر , 1392|

مدل معدلات ساختاری(ٍSEM) و نرم افزار لیزرل یکی از ﻗﻮیترین و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮین روشﻫﺎی تجزیه و تحلیل در ﺗﺠﺰیه و تحلیل ﭼﻨﺪ ...

  • پایگاه تحلیلی آماری

آزمون دو جمله‌ای

1392/7/10 0:50:0910 مهر , 1392|

هر گاه آزمایش دو حالت بیشترنداشته باشد و در هر بار آزمایش فقط یکی از این دو حالت اتفاق بیفتد ...

  • مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

1392/7/1 21:25:442 مهر , 1392|

در تحقیقاتی که از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است، بدین ترتیب که روابط علی متغیرهای وابسته و متغیر از ...

  • مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

1392/6/26 20:29:0427 شهریور , 1392|

مدل سازی معادلات ساختاری یکی از فنون مدل سازی آماری می باشد که در سال های اخیر از حوزه رفتاری وارد ...

  • نمونه کارهای انجام شده با لیزرل

نمونه کارهای انجام شده با لیزرل

1402/10/16 16:43:0916 شهریور , 1392|

پرتال تحلیل آماری دارای سابقه طولانی در زمینه تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با نرم افزار لیزرلتعدادی نمونه کار انجام شده ...

عنوان

بازگشت به بالا