پایگاه تحلیلی آماری

شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری

در مبحث معادلات ساختاری برای ارزیابی مدل طراحی شده از نرم افزار لیزرل از شاخص های کای دو[۱] به درجه آزادی ، شاخص برازندگی[۲]، شاخص تعدیل برازندگی[۳]، میانگین مجذور پس مانده ها[۴]، شاخص نرم شده برازندگی[۵]، شاخص نرم نشده برازندگی[۶]، شاخص برازندگی فزاینده[۷]، شاخص برازندگی تطبیقی[۸] و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب[۹] استفاده شده است . جدول زیر محدوده شاخص های برازش را نشان می دهد:

جدول ۱) مقادیر شاخص های برازش مدل و نتیجه برازش

مقدار الگو

مقدار مطلوب

شاخص برازش

؟؟؟

۰۰/۳>

χ۲/df

؟؟؟

۹۰/۰<

GFI)Goodness of Fit Index)

؟؟؟

۹۰/۰<

AGFI)Adjusted Goodness of Fit Index)

؟؟؟

۰۵/۰>

RMR)Root Mean square Residual)

؟؟؟

۹۰/۰<

NFI )Normed Fit Index)

؟؟؟

۹۰/۰<

NNFI )Non-Normed Fit Index)

؟؟؟

۹۰/۰<

IFI)Incremental Fit Index)

؟؟؟

۹۰/۰<

CFI )Comparative Fit Index)

؟؟؟

۰۸/۰>

RMSEA)Root Mean Square Error of Approximation)

در صورتیکه شاخص های برازش در محدوده فوق قرار گرفت الگوی نهایی از برازش مناسبی برخوردار می باشد و می توان به داده ها و خروجی تحلیل آماری اطمینان داشت.

 


[۱] X2

[۲] GFI

[۳] AGFI

[۴] RMR

[۵] NFI

[۶] NNFI

[۷] IFI

[۸] CFI

[۹] RMSEA

محقق و تحلیلگر آماری؛ مسلط به اغلب نرم افزارهای آماری؛ سابقه بیش از 10 سال در خصوص تجزیه و تحلیل آماری و انجام کارهای پژوهشی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com