شاخص های برازش در تکنیک حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت PLS
برطرف شدن نیاز به حجم بالای نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری
تفاوت مدل سازی معادلات ساختاری با روش کمترین توان دوم جزئی
تعیین روایی سازه ها روش فورنل و لارکر با استفاده از نرم افزار اسمارت PLS
انجام فصل 4 پایان نامه با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS)
مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS
مدل ساختاری معادلات ساختاری با نرم افزار PLS
انجام پی ال اس (pls)
انجام فصل 4 پایان نامه با اسمارت پی ال اس (PLS)

اسلایدر سایدبار

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com

مطالب اخیر

Scroll Up