تعداد واحدهای تحت بررسی در تحلیل پوششی داده ها (DEA)
مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها
پایگاه تحلیلی آماری
مفهوم تحلیل پوششی داده ها
پایگاه تحلیلی آماری
انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)
انجام تحلیل پوششی داده ها (DEA)

اسلایدر سایدبار

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com

Scroll Up