کاربرد آنتروپی شانون در تحلیل تاپسیس
پایگاه تحلیلی آماری
انجام تحلیل آماری و فصل چهارم پایان نامه
انجام فصل چهارم پایان نامه
پایگاه تحلیلی آماری
انجام فصل 4 پایان نامه
تحلیل آماری پایان نامه
انجام تحلیل آماری
انجام فصل 4 پایان نامه

سایدبار کشویی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com