برطرف شدن نیاز به حجم بالای نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری
انجام تحلیل آماری و فصل چهارم پایان نامه
انجام فصل چهارم پایان نامه
پایگاه تحلیلی آماری
گام های فرآیند تحلیل شبکه ای
تفاوت مدل سازی معادلات ساختاری با روش کمترین توان دوم جزئی
انجام فصل 4 پایان نامه
پایگاه تحلیلی آماری
تعیین روایی سازه ها روش فورنل و لارکر با استفاده از نرم افزار اسمارت PLS

اسلایدر سایدبار

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com

مطالب اخیر

Scroll Up