روش مدلسازی معادلات ساختاری
رتبه بندی ابعاد و شاخص ها توسط روش ANP
انجام فصل 4 (چهارم) پایان نامه
کاربرد آنتروپی شانون در تحلیل تاپسیس
فرایند تحلیل شبکه‌ای
مدل‌های اصلی تحلیل پوششی داده‌ها
پایگاه تحلیلی آماری
مفهوم تحلیل پوششی داده ها
پایگاه تحلیلی آماری
حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری

اسلایدر سایدبار

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:
مهندس نازک تبار
تلفن :
09120487321-09370942358
 ایمیل :  
info@irstat.org
lisrel167@gmail.com

مطالب اخیر

Scroll Up